Twee dochters gered – terugblik zondagmorgen 5 februari

Twee dochters gered – terugblik zondagmorgen 5 februari

Zondagmorgen lazen we Lukas 8:40-56, het verhaal van het dochtertje van Jaïrus en de ‘bloedvloeiende vrouw’. Een tweeluik over twee dochters die uit twee uitzichtloze situaties worden bevrijd door Jezus. Wat ons nieuw levensperspectief kan geven in uitzichtloze situaties. We ontdekten veel contrasten : man-vrouw, vooraanstaand-geïsoleerd, concrete doodsnood-vage ziekte, voor Jezus-achter Jezus. Maar Jezus zoekt geloof bij de twee hoofdpersonen in dit verhaal. Bij de vrouw in haar isolement, bij de man in zijn doodsnood. Maar niet om geloof in het vacuüm. Bij Jaïrus zegt Jezus eerst nog iets anders : Wees niet bang / Vrees niet! Vrees niet, dat horen we vaker in de Bijbel. In situaties waar je als mens doodsbang bent, je denkt er alleen voor te staan. Waar je doodsangsten uit staat, waar de dood je lijkt te overweldigen komen engelen in actie, komt hier zoon van God in actie. Vrees niet, je bent niet zonder God als je gelooft.
Naast de vooraanstaande Jaïrus die voor Jezus gaat staan, laat Jezus ook blijken oog te hebben voor geïsoleerde vrouw die niet gezien wil worden. Klein maar ontroerend detail : Jezus noemt deze vrouw zijn dochter en neemt haar op in zijn familie. Hiermee is het isolement gebroken. Opgenomen in het huisgezin van Jezus. Dan kan ze gaan in vrede. Naast genezing, waarmee de rede voor isolement van de vrouw is weggenomen, biedt Jezus ook nieuw levensperspectief, geeft hij haar een duwtje het leven in. Hij noemt haar zijn dochter.
En wij? Weet u zich dochter / zoon van Jezus Christus? Weet jij je al opgenomen in het huisgezin van Gods Zoon? Ken je daardoor de vrede waar Jezus hier over spreekt?Bij doop heeft God de uitnodiging gedaan aan u en jou om te leven als zijn kind, als een Koningskind!In dit verhaal vraagt Jezus ook naar ons geloof. Want dochter, zoon worden van Jezus is niet iets natuurlijks. Daar is geloof voor nodig, om die stap te maken. Het geeft je een vrede die je nergens anders kan vinden. Dan is de relatie met God de Vader hersteld en dan kan je gaan in vrede. Als zoon, als dochter van Jezus.
Naast de contrasten is de grote overeenkomst het geloof van de betrokkenen. Deze verhalen bieden nieuw levensperspectief. Ze wijzen naar heling en overwinning van de dood. En dat wil het verhaal van de twee dochters ons vertellen: isolement, onreinheid, de dood horen niet bij Jezus en niet het leven van zijn kinderen. Geloof en leef als dochter, als zoon van Jezus Christus en ga je leven verder met vrede.

Floris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente MaasdijkFloris den Oudsten v.d.m.
predikant Protestantse Gemeente Maasdijk

 
terug