Uit de Kerkenraad Uit de Kerkenraad
Beste gemeenteleden
We zien er naar uit in de maand juli de kerkdiensten in onze gemeente weer voorzichtig op te starten. Vanaf 1 juli immers worden de coronamaatregelen op een aantal punten verruimd. De voorwaarden voor een goede opstart en organisatie worden in onderstaand artikel uiteengezet.

Je bent welkom als je niet ziek bent. Ben je verkouden of heb je verhoging, dan blijf je thuis. De kerkdiensten zijn ook via kerkdienstgemist.nl te volgen. We houden 1,5 meter afstand tot elkaar. Dat geldt niet voor mensen uit één gezin.

Bij binnenkomst wordt alleen de entree aan de Korte Kruiswegzijde gebruikt. De entree aan de Nassaustraat blijft gesloten. Wij vragen je op gepaste afstand van elkaar binnen te komen en eventueel buiten te wachten totdat je naar binnen kunt. Om te voorkomen dat er lange rijen ontstaan vragen wij je om ruim op tijd te komen. Het kerkgebouw is open vanaf 9:00 uur.

Bij binnenkomst kun je je handen ontsmetten. De garderobe wordt niet gebruikt. Jassen e.d. neem je mee de kerkzaal in, en we verzoeken je het gebruik van het toilet te vermijden of te beperken.
In de oppasruimte mogen niet meer dan twee ouders tegelijk hun kinderen brengen. Wacht dus even op elkaar in de hal.

Je volgt de aangegeven looproute en je volgt de aanwijzingen op van de coördinatoren (herkenbaar aan hun hesjes) in de ontvangsthal en in de kerkzaal. Zij wijzen je de plaatsen aan waar je kunt gaan zitten met minimaal drie lege stoelen tussenruimte naast elkaar. Alleen gezinsleden kunnen direct naast elkaar plaatsnemen. Je jas e.d. kun je op de lege stoel naast je neerleggen.

De rijen stoelen en gangpaden zijn ruim genoeg opgezet, zodat we elkaar op 1,5 meter kunnen passeren. Als je je plaats hebt toegewezen gekregen, blijf je zitten tot aan het einde van de kerkdienst.


Tijdens de dienst wordt niet gezongen en ook niet gecollecteerd. Wij vragen je je giften digitaal over te maken. De QR-code en de bankrekeningnummers van de diaconie en van de kerk verschijnen na de dienst op de beamer. Je kunt er ook voor kiezen je giften thuis over te maken. De QR-code en bankrekeningnummers zijn ook te vinden op onze website.

Na de kerkdienst drinken we helaas nog geen koffie en gaan we direct naar huis. Hiervoor gebruiken we de uitgang aan de Korte Kruisweg maar ook die aan de Nassaustraat. De coördinatoren geven aan welke route je dient te volgen. Wij vragen je om ook buiten het kerkgebouw voldoende afstand tot elkaar te bewaren.
De uitwerking van de voorwaarden zal in het begin onwennig aanvoelen, toch vragen we iedereen om de Bijbelse opdracht om als gelovigen bij elkaar te komen weer waar te maken. Op deze manier kunnen we immers Gods boodschap van liefde aan elkaar en de wereld doorgeven.
Er kunnen maximaal honderd personen aan een kerkdienst deelnemen. De komende vijf weken gaan we daar op de volgende wijze invulling aan geven.
Op zondag 5 juli (Brugdienst) worden de ouders uitgenodigd van de kinderen die de overstap maken van kindernevendienst naar jeugdkerk. Deze ouders mogen ieder zeven gasten per kind uitnodigen (familie, vrienden e.d.).
Daarna worden de gemeenteleden uitgenodigd op alfabet. Op zondag 12 juli zijn welkom de leden van wie de achternaam van de ‘hoofdbewoner’ begint met een A; B; C; D; en E. Op zondag 19 juli met een F; G; H; I; J; K en L. Op zondag 26 juli met een M; N; O; P; R en S en op zondag 2 augustus met een T; U; V; W; Y en Z.
Voor de avonddiensten gelden deze restricties niet. Iedereen kan deze dienst bezoeken omdat de ervaring van de afgelopen jaren leert dat het aantal kerkgangers dan ruim onder de 100 blijft.
In loop van de maand juli evalueren we de gang van zaken en stellen we bij waar dat nodig is.
Heeft u opmerkingen, geef het door aan één van de leden van de Kerkenraad. Met elkaar streven we ernaar om de warmte van het samenkomen als gemeente van Christus weer te gaan ervaren. Doet u mee? We hopen het van ganser harte.
            De Kerkenraad
terug