Uit het hart: Gelukszoekers Uit het hart: Gelukszoekers
Wij mensen zijn gelukszoekers. Het ligt in de aard van de mens: geluk ontvangen we graag, maar slechte(re) tijden ontlopen we. En terecht! Het zou slecht met een mens aflopen als hij op zoek zou gaan naar ongeluk.
We voelen ons ook graag gelukkig. Door te sporten, in de zon te zitten, te lachen, maar ook door bijvoorbeeld het eten van chocolade voelen we ons gelukkiger. Ons lijf maakt dan hormonen als serotonine en dopamine aan en die hormonen geven ons een geluksgevoel. Het is dus aangeboren dat wij gelukszoekers zijn; het ligt in onze natuur.
En waar zoeken we dan dit geluk? Waar denken we dan gelukkig van te worden?
Als u kijkt naar de wereld om u heen, dan zoeken we geluk in gezondheid. Iedereen wil oud worden, maar niemand zit te wachten op de gebreken die ook daarbij kunnen horen. Gezondheid is een groot goed.
We zoeken geluk en zekerheid in materiele zaken. Een goede baan met een navenant goed inkomen is belangrijk! Het geeft financiële zekerheid, je kunt leuke dingen doen, je kunt mooie spullen kopen. Alles moet beter, sneller, groter, rijker, mooier. De auto van 4 jaar oud is klaar om ingeruild te worden. De keuken van 10 jaar oud is “out- dated” en het is tijd voor een nieuwe.
We zoeken geluk in aanzien, invloed en succes…

Misschien herkent u hier zelf wel wat van? Dat u zich ook kunt verliezen in iets van het bovenstaande. Of dit nou het snelle geluk is wat het eten van een halve reep chocolade met zich meebrengt, of dat we geluk zoeken in het streven naar succes. Ik betrap me er zelf regelmatig op. Je ziet het om je heen, je gaat erin mee. Maar misschien zit het ook wel ín mijzelf… Het zoeken naar geluk is tenslotte aangeboren.
Maar dít soort geluk gaat allemaal voorbij; succes, bezit en zélfs de gezondheid. Het is als kaf wat verwaait in de wind. Het is allemaal tijdelijk en waarschijnlijk heeft over 50 jaar niemand het er meer over dat u en ik ons nu gelukkig voelen. Om het heel scherp te zeggen: Het is alsof we onze eigen “toren van Babel” op willen richten. Maar ook die toren werd neergehaald. Omdat het op de mens zelf gericht was.
Neem dan Psalm 1. Deze Psalm vertelt over geluk dat niet van korte termijn is. Deze Psalm wijst naar een geluk dat eeuwigheidswaarde heeft. Het vertelt waar je niet moet zoeken. En ook waar dit geluk wél te vinden is.

Psalm 1
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf
dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst,
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de wettelozen loopt dood.
 
Ik wens u eeuwig geluk toe!
Met een hartelijke groet,
Johan Klaasse.
terug