De Grote Bruiloft (2) De Grote Bruiloft (2)
Zeven weken geleden werd deel 1 van het drieluik “De Grote Bruiloft” gepubliceerd. Mocht u het gemist hebben of het nog een keer willen lezen, u vindt het op https://www.pgmaasdijk.nl/de_grote_bruiloft__1_/ . Ik sloot de vorige keer af met de vraag wat er van ons verwacht wordt om uitgenodigd te worden voor “De Grote Bruiloft” waarover Jezus spreekt in de gelijkenis volgens Mattheüs 22:1-15, en wat te doen om er vervolgens niet uitgezet te worden. Het antwoord lag dichterbij dan gedacht. Het kwam “zomaar" op mijn pad, geheel onverwachts. Nu volgt deel 2 van het drieluik.

In augustus was ik als kerkenraadslid welkom bij een gesprek met belijdeniscatechisanten. Als huiswerk vooraf hadden we het beluisteren van 2 preken van Henk Binnendijk gekregen. Mocht u nog nooit van deze man gehoord hebben: schaam u niet, ik herkende de naam ook niet. Centraal in zijn preek staat: “De Mens heeft een helper nodig die bij Hem past”. Hij rijgt de geschiedenis van Adam en Eva, een profetie uit Jesaja, de gelijkenis uit Mattheüs 22 en de voorzeggingen uit Openbaring aan elkaar: Adam kreeg Eva als helper naast zich, in Jesaja wordt voorzegd dat wij een Helper krijgen, en in Openbaring 19 wordt ons voorgehouden dat wij de bruid van het Lam zullen zijn. Hoewel… zo makkelijk gaat dat niet, als we Mattheüs 22 serieus nemen. De vraag wat er van ons verwacht wordt om "de bruid van Christus" te mogen zijn, levert een nieuwe vraag op:

“Zijn wij voldoende een helper die bij Jezus past?“ “Ben ik voldoende een helper die bij Jezus past?“

De vraag ligt op tafel bij de belijdeniscatechisanten. Het is een grote vraag, die wij niet kunnen beantwoorden. We denken er over na. Zo spreken we de wens uit om minder rationeel te willen denken, meer ruimte te geven aan Gods Geest en prioriteit te geven aan hetgeen Hij op ons pad brengt. Vervuld met dit waardevolle gesprek ga ik naar huis en denk erover door. Ik zet goede muziek op, u raadt al wat: Bach nummer 654: “Schmücke dich, o liebe Seele“. Er is meer nodig om dit te begrijpen. Op een trouwerij die een paar weken later wordt alles duidelijk. U leest het over een paar weken in deel 3 van dit drieluik.
Wilco Vahrmeijer
 
terug