Uit het hart gegrepen Uit het hart gegrepen
Stof tot nadenken
Degene die wel eens verhuisd is, weet dat sommige plekken erg stoffig kunnen zijn. Je staat erbij te kijken en schaamt je er (bijna) voor. Je kunt er vaak niets aan doen. Er zijn nu eenmaal plekken waar stof zich in de loop van de jaren verzameld heeft.
Vorige week zijn we op mijn werk verhuisd naar een nieuwe locatie. Ik durf wel te stellen dat we stof van 30 jaar oud hebben doen opwaaien bij het leegmaken van de ruimtes. Het gaf me letterlijk stof tot nadenken.

Een nieuw begin
Voor ons op het werk een nieuw begin. Dat ging niet vanzelf maar met de nodige moeite. In deze week voor het Paasfeest leven we ook toe naar een nieuw begin. Door het lijden en sterven van Jezus, Gods enige Zoon, hebben we een nieuw begin kunnen maken. Hij stierf voor de gebrokenheid van deze wereld. Die gebrokenheid wordt zichtbaar in alle dingen die wij verkeerd doen. Als een offerlam betaalde Hij voor onze zonden. In het paradijs werd dit al voorzegd. Er zou een tweede Adam komen die het wel goed zou doen. Ging het bij de eerste Adam nog fout, bij Jezus ging het goed. Hij was zonder zonden en moest toch met Zijn leven betalen voor de fouten van anderen. Nog belangrijker is dat Hij op Paasmorgen opgestaan is uit de dood. Het is bijna ongelooflijk. Jezus overwon de dood en stond op uit het graf! Dat was het nieuwe begin voor de mensheid. Ook al doen we nu nog steeds dingen verkeerd.

Vier het feest
Daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door heel Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan; de Zoon van God is opgestaan!
We zingen het elkaar toe op het Paasfeest. Wat een mooi nieuws.

Dit nieuws heeft in de eeuwen erna altijd stof doen opwaaien. Waar het ook gebracht werd. Wat een feest dat het ook ons bereikt heeft.
Ik wens u allen feestelijke Paasdagen!

| Sander Boeringa
 
terug