Uit het hart gegrepen Uit het hart gegrepen
Uit het hart gegrepen
Dromen geen bedrog?
Tijden geleden lijkt het te zijn gebeurd. Vandaag beleven we het opnieuw.
We worden uitgedaagd om gastvrijheid te verlenen aan onze medemensen in nood.
Niet eenvoudig, andere gewoontes, andere religies en culturen. We krijgen er nieuwe ervaringen voor terug. We kunnen onderstaand gedicht handen en voeten geven.

Dromen zijn geen bedrog
Hij had een droom…
Hij droomde van een kerk die haar stem verhief tegen de vrijheidsbeperking van mensen.
Hij was priester in Warschau.
Hij heette Jerzy Popieluszko.

Hij had een droom…
Hij droomde van een land waar arme boeren de kans zouden krijgen op een menswaardig bestaan. Deze droom kostte hem zijn leven.
Hij was aartsbisschop in San Salvador.
Hij heette Oscar Arnulfo Romero.

Hij had een droom…
Hij droomde van een maatschappij waar zwarte en blanke mensen als gelijken en als vrienden zouden samenleven. Die droom kostte hem zijn leven.
Hij was predikant in Montgomery in Alabama.
Hij heette Martin Luther King.

Hij had een droom…
Hij droomde van een Europa dat bevrijd zou zijn van de moordzucht van een tiran.
Die droom kostte hem zijn leven. Hij was studentenpredikant in Berlijn.
Hij heette Dietrich Bonhoeffer.

Hij had een droom…
Hij droomde van een wereld waar mensen in liefde en vrede met elkaar zouden leven. Hij was rabbi in Galilea.
Hij heette Jezus van Nazareth.

Adrie Huisman, Ria Keijzer-Koornneef
terug