Uit het hart gegrepen Uit het hart gegrepen
Voor onze tieners …
(Maar ouders mogen het ook lezen)
Twee weken geleden is de ‘Brugdienst’ geweest.
Een dienst van en voor de kinderen van groep acht, die afscheid nemen van de basisschool om na de vakantie naar het Voortgezet Onderwijs te gaan. Dat is een grote gebeurtenis: was je op de basisschool de oudste, op de nieuwe school ben je de jongste en lijken de kinderen in de hogere klassen wel heel erg groot. Ik weet nog dat ik op de eerste dag van mijn MULO-carrière een toespraak aanhoorde van de directeur. Op de voorste rij in de zaal zaten drie meiden die de eerste klas moesten overdoen, zij waren ‘blijven zitten’. Zij lieten goed weten dat zij kind aan huis waren op school en kwamen behoorlijk stoer over. Maar ja, ik stond aan het begin van een nieuwe periode in mijn leven en vol goede moed ging ik op weg…, verder op mijn levensreis.

Onderweg 

Het leven is een weg die iedereen moet gaan
Je gaat op reis en vroeg of laat dan kom je aan
Het reisdoel wordt bepaald door keuzes die je maakt…
Zo ben je onderweg

Het eerste stukje reis je ‘onder leiding’ mee
Je moet een handje geven, veilig met z’n twee
Dan leer je haast vanzelf waar je op letten moet …
Zo ben je onderweg

Dan komt de tijd dat je alleen op reis mag gaan
Je kiest een doel, dan ga je bij de halte staan
Wanneer de bus gekomen is stap je er in…
Zo ga je zelf op weg

Je hoopt natuurlijk dat de reis voorspoedig gaat
En dat je altijd bij de goede halte staat
Maar als het mis gaat en je bent opeens verdwaald …
Toch blijf je onderweg

Je kunt de weg ook vragen als het moeilijk wordt
Je pakt je telefoon en je belt Jezus op
Hij wil je altijd helpen als je staat met pech …
Samen onderweg


Goede reis!
De tekst kan gezongen worden op de melodie van ‘Mijn Vader, dank U wel’
Een hartelijke groet,
Ria van Buuren- Van den Berg
terug