Verdiepingskring christelijk geloof Verdiepingskring christelijk geloof
De gesprekken met jongeren zijn begonnen. De afgelopen zondagmiddag de eerste groep van in totaal drie groepen waarin meer dan twintig jongeren meedoen. Ik ben heel benieuwd en zal daar de komende tijd vast wel iets van delen in de kerkdiensten.

Een extra reden om geen kerkdienst te missen 😉.  En hopelijk ook een onderstreping van het belang om de thema-avond over het jeugdwerk op maandagavond 29 november bij te wonen. Om met elkaar na te denken hoe we samen als gemeente de nieuwe vormen van jeugdwerk vorm en inhoud kunnen geven en hoe we de aanwezige talenten in de gemeente kunnen inzetten voor het opleiden van een nieuwe generatie tot leerlingen van Christus.

Het maakt mij enthousiast en ik zie er naar uit om dat enthousiasme met elkaar te delen en handen en voeten te geven.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie!

Floris den Oudsten v.d.m.
terug