Verkiezing nieuwe ambtsdragers Verkiezing nieuwe ambtsdragers
Binnenkort loopt de termijn van een aantal ambtsdragers in onze gemeente af en daarom zoeken we gemeenteleden die de openvallende plaatsen kunnen innemen.  De kerkenraad vraagt u om broeders en zusters die u daarvoor geschikt acht liefst vóór 26 januari voor te dragen. Hoe en wanneer staat beschreven in dit document dat u kunt downloaden.  Mogen we op uw medewerking rekenen?
De kerkenraad. 
terug