Visie op diaconaat Visie op diaconaat

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, te weten; leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

Naast de hulp en aandacht die we zelf kunnen bieden, willen we als diaconie ook mensen die hulp nodig hebben kunnen doorverwijzen naar professionele organisaties of vrijwilligers.
De diaconie van de Protestants Gemeente Maasdijk bestaat momenteel uit 5 diakenen en 2 diaconaal medewerkers.

Elke diaken heeft een eigen taak binnen de diaconie. De diakenen hebben als afgevaardigden van de gemeente ook zitting in de kerkenraad. Als diaconie vergaderen wij één keer per maand en daar komen alle lopende zaken aan de orde.

Avondmaal
De symboliek van de diaconale opdracht vinden wij terug in het 'delen' tijdens het Heilig Avondmaal, waarbij de diakenen dan ook een speciale functie hebben.  

Collecte
Een ander zichtbare taak van de diaconie is de collecte in de eredienst. Zowel het bepalen van de diaconale bestemmingen als wel het ophalen tijdens de dienst.

terug