Voorbereiding Stille Week Voorbereiding Stille Week
Met enkele leden van de commissie bijzondere diensten willen we de vespers en diensten in de Stille Week voorbereiden. Maar ook u/jij mag meedenken in de voorbereiding hiervan. Dus als jij/u mee wilt denken over de invulling van de vespers/diensten (Bijbelgedeelten, muziek, liederen, …), laat het mij dan weten.

Floris den Oudsten v.d.m.
terug