Voorbereiding Stille Week Voorbereiding Stille Week
We willen weer een werkgroep vormen waarmee we de vespers en diensten in de Stille Week voorbereiden. Wilt u/jij meedenken over de invulling van de vespers/diensten (Bijbelgedeelten, muziek, liederen, …), laat het mij dan weten.
Floris den Oudsten v.d..m.
 
terug