Vrouwengroep De Ster Vrouwengroep De Ster
Het feest gaat weer beginnen! Woensdag 8 september gaan de deuren van de kerk weer open voor ons. Bij het genot van een kopje thee of koffie praten we even bij, we danken voor de zegen dat het weer kán. We zingen een heleboel liederen… het wordt gezellig. Iedereen die zin heeft is welkom! We beginnen om half tien in de Dorpskerk.
            Nanny
terug