Wat is een diaconale gemeente? Wat is een diaconale gemeente?

Ten eerste: onze hele gemeente is dus tot het dienen geroepen, alle leden met hun eigen mogelijkheden. De diaconie neemt hierbij slechts het voortouw, maar wil graag geholpen of gestuurd worden door de gemeente zodat de gemeente ook zelf blijk geeft van hun diaconaal dienen.
Diaconaat betekent oog en oor hebben voor mensen in de knel, luisteren naar hun verhalen. En helper zijn waar geen helper is. Dat kan ieder gemeentelid doen. En dit hoeft niet meteen iets heel groots te zijn. Het kan bijvoorbeeld uw buurman of vrouw zijn die tijdelijk wat hulp kan gebruiken. Iemand opzoeken die ziek is; iemand aandacht geven; boodschappen doen voor iemand; bidden voor en/of met iemand. Het ‘Christen zijn’ in de praktijk brengen.
We weten – en zijn daar dankbaar voor – dat er al heel veel gebeurt in onze gemeente.
De diaconie gaat over mensen... over u en jou

terug