Welk effect heeft Pasen op jou? – vooruitblik Paasfeest

Welk effect heeft Pasen op jou? – vooruitblik Paasfeest

Drie jaar lang heeft Jezus gesproken over het Koninkrijk van God. Zonder enig effect bij het volk. Het ene oor in, het andere oor uit…
Herkenbaar? Wat jij zegt, wordt door niemand serieus genomen. Jouw adviezen/waarschuwingen worden genegeerd, over wat wel/niet gedaan moet worden met oog op toekomst. Het heeft geen effect. Het ene oor in, het andere oor uit… Pas jaren later blijk je altijd gelijk te hebben (gehad) : als ze echt naar je hadden geluisterd, dan…
Of andersom : soms lijken dingen onmogelijk om te geloven, onvoorstelbaar als ze worden verteld. Je kan er niets mee, en je gaat door zonder er iets mee te doen. Het heeft geen enkel effect op. Het ene oor in, het andere oor uit. Omdat andere verhalen/ervaringen/meningen dominant zijn, geen ruimte laten voor iets anders. We horen/zien alleen wat we willen horen/zien. De rest negeren / ontkennen we, bewust of onbewust, het heeft geen effect.
Ik ben benieuwd of jij aan concrete voorbeelden moet denken bij bovenstaande. Zo ja, dan ben ik heel benieuwd naar jouw voorbeelden om bovenstaande zondagmorgen nog duidelijker te maken.
Zondagmorgen vieren we het Paasfeest, het feest dat Jezus leeft. Dat het leven sterker is dan de dood. Jezus had veel gesproken over zijn opstanding, maar niemand hoorde wat hij zei. Het ene oor in, het andere oor uit. Het had geen enkel effect.
Dat kan dus : dingen horen, ze aanhoren, dingen zien, getuigen van zijn zonder enig effect. Je kan je christen noemen, trouw naar de kerk gaan, jezelf volgeling van Jezus weten, zonder dat Pasen effect op jouw leven heeft. Daar willen we zondagmorgen verandering in brengen… Met elkaar nadenken over welk effect Pasen heeft op ons…
Weet je van harte welkom zondagmorgen om 10.00u in de Dorpskerk (of al eerder bij het Paasontbijt). De mix van liederen en de preek is gericht op ouder én jong, trouw kerkganger en toevallige voorbijganger, vertrouwd met het Paasevangelie of vol met vragen en twijfels. Dus schroom niet om iemand mee te nemen die niet van plan was om te gaan…

 
terug