Welke kleur had jouw 2022? - vooruitblik Oudejaars avond   Welke kleur had jouw 2022? - vooruitblik Oudejaars avond  

Glas-in-lood geeft kleur aan iets wat eerst kleurloos was. Stukje voor stukje wordt het lood gevuld met gekleurd glas. Vaak verbeeldt het glas-in-lood een verhaal. Als u/jij door het raam kijkt, welk kleur heeft 2022 voor u/jou? Welk verhaal zie je? 

Waar sommigen op Oudejaarsavond vol spanning afwachten of ze de Oudejaarsloterij zullen winnen, willen we als huisgezin van God voor de laatste keer in 2022 samenkomen, in alle ontspannenheid. Niet afwachtend, maar vol verwachting. Omdat onze rijkdom niet afhankelijk is van een lot uit de loterij, maar van Gods liefde in Christus. Om als ‘meer dan overwinnaars’ het jaar onzes Heren 2022 af te sluiten voor Gods aangezicht. 
We lezen verder in het Evangelie van Lukas, over de oude Simeon en Anna en de jonge Jozef en Maria en baby Jezus. Over hoe Lukas het verhaal verder opbouwt én welke kleur hij het geeft… Je verwacht na Advent en Kerst prachtige, feestelijke kleuren. Maar Lukas doet het tegenovergestelde. Het wordt heel anders dan verwacht. 
Misschien herkennen we daarin wel iets van het afgelopen jaar. Het jaar 2022 zou jou/uw jaar worden, maar het is (helemaal) anders gegaan dan verwacht. Maar kan jij het aan het einde van 2022 het afgelopen jaar zien als een jaar des Heren? Kan je het dankbaar teruggeven aan God? Wil jij jouw verhaal leggen naast het verhaal van Lukas, naast Gods verhaal? Mag God uw/jouw jaar met zijn genade bijkleuren? Weet je van harte welkom op Oudejaarsavond om 19.00u in de Dorpskerk. 


 
terug