Welkom bij de Kinderkerk

Welkom bij de Kinderkerk

Wie niet van een kind geniet, ziet het allermooiste niet!

Kinderen zijn fantastisch en heel belangrijk in Gods ogen, Hij heeft met elk een plan. Bij de kinderkerk willen we de kinderen op een leuke, afwisselende manier in aanraking brengen met het geloof. We willen een brug aanbrengen tussen wat de Bijbel, als Gods Woord, ons vertelt en de betekenis daarvan in deze wereld. Hierin staat de liefde van God centraal.

Kinderkerk is met ingang van seizoen 2011/2012 de nieuwe naam voor de Zondagsschool in Het Kruispunt en de Kindernevendienst in de Hoeksteen. Beide organisaties werkten de laatste jaren al nauw samen, maar sinds januari 2011 wordt er gezamenlijk vergaderd en beschouwen we onszelf als één. Vandaar dat we nu ook samen één nieuwe naam hebben.

Voor wie?
Kinderkerk is onderdeel van de zondagse kerkdiensten. Alle kinderen die de basisschoolleeftijd hebbn, zijn van harte uitgenodigd! In de Hoeksteen zijn er aparte groepen voor groep 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8. In Het Kruispunt zijn er 2 groepen: 1 t/m 4 en 5 t/m 8. In het kerkblad ´Samen´ is te vinden welke groepen zondags Kinderkerk hebben.

Wat doen we?
Een gedeelte van de dienst gaan de kinderen naar een eigen ruimte, om op hun eigen niveau naar de boodschap van God te luisteren. Begin en afsluiting van de kerkdienst vieren we als totale gemeente. Om de eenheid van eredienst en Kinderkerk gestalte te geven, wordt de kleine paaskaars aangestoken aan de grote paaskaars. Dit licht, als teken van Gods aanwezigheid, wordt meegenomen naar de Kinderkerkruimte.
Hier wordt op een ontspannen manier een verhaal gelezen, gebeden, soms gezongen, soms gepraat  en vaak is er tijd voor een creatieve verwerking van het verhaal. Meestal wordt er gebruikt gemaakt van de methode‘Vertel het Maar’. In dit boek staan voor iedere zondag verhalen voor verschillende leeftijdscategorieën. Voor de leiding staat er uitleg over het bijbehorende bijbelgedeelte. Ook staan er suggesties voor een gesprek met de kinderen, liedjes en verschillende verwerkingen (bijvoorbeeld een kleurplaat, knutselwerkje, spelletje of puzzel).Bijzondere diensten en feesten
Tijdens de voorbereiding op Pasen en Kerst  (de veertigdagentijd en advent) werkt de Kinderkerk aan een project. Elke week leven de kinderen door de verhalen, liedjes en verwerkingen van het project, meer toe naar deze kerkelijke feesten. Bij zo'n project hoort een grote verbeelding in de kerkzaal waaraan elke zondag wordt gewerkt.

De leiding van de Kinderkerk
De Kinderkerk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van veel enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

Contact
Wilt u eens een Kinderkerk bijwonen, wilt u leiding gaan geven of heeft u vragen of ideeën, neemt u dan gerust contact op met een van de voorzitters:
Esther Schwagermann of Marjolein Dekker.

terug