Wolken Wolken

Je kunt zeggen wat je wilt maar de Nederlandse wolkenluchten kunnen echt spectaculair zijn. Ons 'platte' Nederland met in verhouding meer lucht dan land. Ik geniet ervan. Machtig vind ik het. Als kind al. Plat op je rug in het gras liggen turen naar de lucht. Met half dicht geknepen ogen al fantaserend ontdekken wat je in de wolken dacht te zien. Ik denk dat veel mensen dit wel herkennen. De lucht, het licht, de wolken het had en heeft 'iets' eindeloos. Het wekt ook een bepaald verlangen op. Een verlangen dat lastig te plaatsen is. Veel Nederlandse schilders hebben geprobeerd de wolkenluchten vast te leggen op hun schildersdoek. De veranderingen in vorm en kleur, licht en donker. Het is een dynamisch gebeuren en iedere keer weer anders. Wolken geven ook verandering aan in het weer. Wij Nederlanders kunnen daar niet altijd even goed mee overweg. Nederlanders en het weer, nou... dat botst nog weleens. Wat kunnen we mopperen op het weer, op (regen)wolken. Toch zou ik de Hollandse wolkenluchten niet willen missen.

Hemelvaartsdag ligt achter ons. Jezus werd onttrokken aan de ogen van de discipelen door een wolk. Hij steeg op naar de Hemel. Zijn taak op aarde was volbracht. De doornenkroon werd Konings-Troon. Daar zit Hij nu aan de rechterhand van God waar Hij voor ons bidt en pleit. Hij is in de wolken, boven de wolken. In de Hemel der Hemelen. Jezus, het Hoofd van het Lichaam. Dat Lichaam zijn alle christelijke gelovigen samen: de Gemeente. Er zou een Helper komen, zodat de mensheid niet alleen achter bleef. Dat had Hij beloofd. In het Oude Testament wordt er ook verschillende keren over een wolk gesproken. Mozes leidde het volk Israël overdag door middel van een wolkkolom. De wolk, teken van Gods Aanwezigheid; Hij was erbij.

Eén wolk geeft in de bijbel dus iets bijzonders aan namelijk: majesteit en macht. Wolken zijn ook mysterieus. Er staat 'iets' te gebeuren. Zoals Jezus ging, zal Hij ook weer komen. Als een dief in de nacht. Ineens is Hij daar en niemand weet wanneer dit zal zijn. Alleen God Zelf weet het. Het zal een ongrijpbare gebeurtenis zijn. De Gemeente zal opgenomen worden in de wolken. Het zal een ontmoeting worden in de lucht. Bij de Wederkomst op aarde zal Jezus komen mét de wolken. Dan zal elk oog Hem zien (Openbaring 1:7). Elke knie zal voor Hem buigen (Fil.2:10). Als een 'moeten buigen' voor de Rechter of als een 'buigen in eerbied' voor hun Redder (het Joodse volk en de christenen). De definitieve Terugkomst zal het heelal op haar grondvesten doen laten schudden.

Deze twee gebeurtenissen gaan je voorstellingsvermogen te boven. "Denk je dat nou echt?". "Dat is toch onmogelijk?". Ik kan goed begrijpen dat je/u er zo over denkt. Voorheen dacht ik er ook zo over. Het staat in de Bijbel geschreven, maar "wat moet je ermee?". Inmiddels kan ik zeggen dat ik het, nog niet zo lang, toch geloof. Wat onmogelijk lijkt, is mogelijk bij God. Buiten deze zichtbare aardse wereld om, is er een andere meer onzichtbare werkelijkheid: Gods Koninkrijk. Daar waar Gods wil gedaan wordt, daar zijn op deze wereld al kleine stukjes van dat Koninkrijk te zien. Gods Hemelse Rijk zal eens worden Gods Voltooide Koninkrijk op de vernieuwde hemel (luchtruim) en aarde. Laten we letten op de wolken. "Vanwaar zal mijn Hulp komen?". Blijf omhoog kijken. Daar komt onze Hulp, de Verlosser, dé KONING vandaan.

Groet, Hélène Vellekoop-Lange (15 mei 2024)
 
terug