Zendingsactie! Zendingsactie!
A.s. zondag liggen er weer vele stapeltjes enveloppen met de jaarlijks terugkerende zendingsbrief klaar. Aan u de vraag om ons te helpen met het uitdelen van deze enveloppen, door een stapeltje mee te nemen. Het kan uw eigen straat zijn, of eens een ander plekje in en om het dorp. In de brief wordt gevraagd of u het belangrijke werk van Kerk in Actie wilt steunen.

Ook dit jaar willen we met de opbrengst van deze zendingsactie het werk steunen van Rineke van Ginkel in Zuid Afrika. Door het persoonlijke contact wat er met haar is, zijn wij in staat om een gerichte bijdrage te leveren. Wij danken u alvast voor uw gift. 

Commissie Missionair Werk. 
terug