Zendingsactie! Zendingsactie!
Afgelopen zondag lagen er weer vele stapeltjes met de jaarlijks terugkerende zendingsbrief klaar. Er waren weer veel gemeenteleden die een stapeltje brieven rondbezorgd hebben in hun eigen straat of een ander plekje in en om het dorp.

In de brief wordt gevraagd of u het belangrijke werk van Kerk in Actie wilt steunen. Zoals u heeft kunnen lezen willen we met de opbrengst het werk steunen van Rineke van Ginkel in Zuid-Afrika.  Door het persoonlijke contact wat er met haar is, zijn wij in staat om een gerichte bijdrage te leveren. Wij danken u alvast voor uw gift.

Hartelijke groet namens de Commissie Missionair Werk.
terug