Zendingscollecte; Rineke van Ginkel! Zendingscollecte; Rineke van Ginkel!
U bent uiteraard van ons gewend dat er de 1e zondag in november een mooie zendingsdienst is, waarin een spreker komt vertellen wat er zoal gebeurd in de zendingswereld. Helaas kan dit door de beperkingen waarin wij zitten geen doorgang vinden.

Vandaar dat er gekozen is om Rineke een extra ondersteuning te geven. Wij zijn met haar organisatie via Kerk in actie een samenwerking aan gegaan voor 3 jaar welke eind dit jaar afloopt.

Sinds februari 2017 is Rineke van Ginkel uitgezonden naar Zuid-Afrika. Vanuit het Beyers Naudé Centrum voor Publieke Theologie in Stellenbosch werkt Rineke mee aan toerusting van gemeenten en voorgangers in de Kaap regio.

Ook draagt ze bij aan het versterken en verbinden van kerken en partners in Zuid-Afrika, en deelt zij opgedane ervaringen met gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland.
Net voor de corona uitbraak zat haar taak erop en is zij terug gekomen.
Zij meld ons:
‘’Komend jaar zal ik me blijven bezig houden met onze conferentieseries voor kerkleiders en met ‘mijn eigen’ programma voor Contextueel Bijbellezen. Ik probeer op afstand de kerkleiders te voorzien van tips, en samen te werken met verschillende organisaties en partijen.

Komend jaar staat in het teken van op eigen benen staan van de kerkleiders in de Kaapregio. Zij hebben voldoende geleerd om dit project verder uit te werken. Samen met de commissie van de Zuid-Afrikaanse kerk is er besloten dat we komend jaar gaan nadenken over ‘kerk en eenheid’. Een heel belangrijk onderwerp. Ik denk trouwens dat het ook best wel aansluit bij Nederland, en vragen die er binnen de PKN worden gesteld over eenheid en verdeeldheid.’’

Commissie Missionair Werk.
terug