Zingen met kerst! Zingen met kerst!
Wat moeten wij ons al lang inhouden….. zingend ons geloof belijden mogen we niet met elkaar en velen van ons zullen dit erg missen. Het is allemaal zo anders dan we gewend waren. Het ziet er momenteel ook niet naar uit dat het snel weer als vanouds zal worden.
Omdat we dit zo missen en ook de saamhorigheid van samen kerk-zijn missen, hebben we het idee opgevat om onze Oecumenische Volkskerstzangdienst doorgang te laten vinden… met gemeentegezang. 
Hoe dan, wat is het idee? 
We gaan in groepjes van 5 tot maximaal 10 gemeenteleden bekende kerstliederen van te voren zingen en opnemen. Dit zijn allemaal bekende kerstliederen, dus iedereen kan meedoen! We hebben al heel wat muzikanten bereid gevonden om ons te begeleiden. Fragmenten van deze opnames willen we gebruiken in de online Volkskerstzangdienst op 13 december ’s avonds en in de online diensten rond de kerstdagen.
De opnames zullen plaatsvinden op de volgende data:
  • Maandag       7 december tussen 19h en 21h
  • Woensdag    9 december tussen 19h en 21h
Om te zorgen dat we met niet te veel mensen per keer zijn, moet u zich even aanmelden en dit dan graag vóór 28 november. U kunt zich opgeven via het e-mail adres : commissiebijzonderediensten@pgmaasdijk.nl en bellen mag ook naar Joke de Jong. Geef bij uw aanmelding aan op welke dag u kan komen zingen. Wij willen ongeveer een week van te voren laten weten hoe laat u in de kerk verwacht wordt.

Commissie Bijzondere Diensten
terug