De Grote Bruiloft (3) De Grote Bruiloft (3)
Dit is het laatste deel van een drieluik. U vindt deel 1 en 2  hieronder op deze pagina Ook in dit deel staat één vraag centraal: “Zijn wij voldoende een helper die bij Jezus past?“. Ik neem u deze keer mee naar een trouwdienst die deze zomer in Naaldwijk voltrok.

De bruid en bruidegom zijn beide Scouts. Met beide heb ik leiding gegeven. Deze 2 personen passen goed bij elkaar: er is sprake van liefde voor elkaar, een brede gemeenschappelijke basis en ze vullen elkaar goed aan. Je zou kunnen stellen: hij is een helper die bij haar past, en zij is een helper die bij hem past. De gelijkenis van de bruiloftsgasten uit Mattheus 22 komt aan bod, met als essentie: wees elkaar tot helper en stel jezelf op als de bruid, de helper, van Christus. De toevoeging die ik ter plaatse bedacht: en als je geroepen wordt om iets te doen in het kader van De Grote Bruiloft: doe het.

Nu ik zo met dit onderwerp bezig ben, heb ik me in diverse situaties afgevraagd: voegt hetgeen ik doe iets toe aan De Grote Bruiloft? Dat levert soms verfrissende inzichten op. Ook heb ik De Grote Bruiloft aangekaart in huisbezoeken en andere gesprekken. Ouderlingen worden regelmatig bevraagd of wij de 40-80 jarigen niet vergeten, en waarom in de kerkdiensten het orgel minder klinkt en er meer filmpjes gebruikt worden. Mijn reactie op deze uiting van zorg is: “u weet zich al genodigd voor de Bruiloft, maar vele mensen die jonger zijn dan u nog niet. Die weten überhaupt niet van die Bruiloft. Wij moeten Jezus tot helper zijn om ook hen te bereiken. En God zij dank: dat lukt”.

We zijn de 40-80 jarigen niet vergeten. In tegendeel, er is iets nieuws opgestart in de Maasdijk waar iedereen aan mee kan doen: Focus, het traject om als persoon en als gemeente te groeien. De IZB is ons tot helper, want dit kunnen we niet zonder hun ervaring, kennis en betrokkenheid. We gaan elkaar tot helper zijn en doen dit vanuit onze overtuiging dat we daarmee Jezus tot helper zijn. En, ik verwacht dat door het Focustraject het straks nog drukker wordt op De Grote Bruiloft. Mijn gebed is dat we allemaal uitgenodigd worden op De Grote Bruiloft, dat we allemaal komen en mogen blijven op het feest. Wie kan daar nu op tegen zijn? Daar wil je bij zijn!

| Wilco Vahrmeijer

 
terug