Op weg naar Pasen Op weg naar Pasen
“Ik wil hier bij u blijven,
veracht mij toch niet,
u wil ik niet verlaten
wanneer uw hart breekt (...)” – Vertaling “Ich will hier bei dir stehen” (Matthäus Passion).

De tijd voorafgaand aan Pasen is in alle eeuwen een rijke tijd: een periode waarin veel mensen de ruimte nemen voor inkeer en bezinning rondom het Paasevangelie. In de veertigdagentijd vinden mensen bovendien inspiratie voor kunst en muziek: de teksten raken aan ons eigen leven. Tijdens ons veertigdagen project “Op weg naar Pasen” verdiepen we ons wekelijks in de lezingen uit Mattheus 26 en 27 en dompelen we ons onder in de muziek van Bach’s Matthäus Passion. Afgelopen zondag, 28 februari, lazen we over de laatste maaltijd van Jezus en de leerlingen, met de uitlevering in het zicht en de vraag wie Jezus zou afvallen in de lucht. “Ik toch niet Heer,” zeiden de leerlingen. Misschien herken je het, die vastberadenheid van je geloof: “Wat er ook gebeurt, ik blijf bij U, Heer.” Maar als het er op aan komt, kan het voor ieder van ons een uitdaging zijn om werkelijk voor Christus te staan en voor Hem te leven. Wat bracht de tekst uit Mattheus 26 die uitdaging pijnlijk dichtbij. Samen zijn we op weg naar Pasen en de teksten van Mattheus raken- en schuren aan onze eigen levens. Dat is waardevol en soms ook confronterend. We nemen de tijd om ons voor te bereiden op Goede Vrijdag en we leven samen toe naar Paasmorgen. We nodigen u van harte uit om samen “Op Weg naar Pasen” te gaan: Op zondag in de kerkdiensten en doordeweeks tijdens het lezen van de veertigdagen kalender “Ik ben er voor jou.” Deelt u uw eigen ervaringen ook met ons? Door middel van het boekje “Ik deel dit met jou” willen we elkaar op creatieve wijze inspireren. U leest er meer over in deze Samen. Wilt u alle informatie over het project “Op weg naar Pasen” nog eens teruglezen? U vindt een overzicht via de volgende link:  https://www.pgmaasdijk.nl/pasen2021.
Dr. Gert den Hartogh, Anne Stelma - Ribberink
terug